mini slide 29-64
mini_slide_katselis
taseismanagement
PEDAGOGIKI-BIRDS

Ενδεικτική θεματολογία σεμιναρίων

Κάντε κλίκ στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε ενδεικτική θεματολογία σεμιναρίων

MANAGEMENT

MANAGEMENT (γενική κατηγορία):

 • Διαχείριση Άγχους & Χρόνου
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Διαχείριση Έκτακτων Καταστάσεων
 • Επιλογή & Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Κτίσιμο και Ανάπτυξη Ομάδας (Team Building)
 • Υποκίνηση – Παρακίνηση Ομάδας
 • Project Management
 • People Management
 • Διαχείριση των Αλλαγών
 • Brand Management / Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος – Business
 • Lead Your Team – Ηγεσία
 • Μέθοδοι Βελτίωσης Εσωτερικής Λειτουργίας ενός Οργανισμού
 • Οργάνωση, Γνώση & Αλλαγή: Καινοτομικά Εργαλεία & Τεχνικές
 • Αντιμετώπιση επαγγελματικής εξουθένωσης
 • Αυτοπεποίθηση – Τεχνικές Επικοινωνίας
 • Μέσα Ανάπτυξης μιας Εταιρείας και διαχείριση αυτών
 • Αναπτύξτε τις προσωπικές σας ικανότητες
 • Ποιοτική Διαχείριση Πελατών
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
 • Αρχές Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
 • Διαχείριση Παραπόνων
 • Διαχείριση Σημαντικών Πελατών
 • On the job monitoring & Coaching | new
 • Management Οδικών Μεταφορών

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

 • Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία
 • Βελτίωση Διατροφικών Συνηθειών
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Πρόγραμμα «ANTI SMOKING»

ΦΥΛΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Διαχείριση πλήθους σε συμβάντα
 • Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός κ.α)
 • Maritime Security
 • Αντιμετώπιση Ληστείας – Ομηρείας (απευθύνεται σε στελέχη/προσωπικό)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Βασική Χρήση υπολογιστών - ΜS Office (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, internet, e-mail)
 • Μαθήματα Autocad
 • Social Media & Internet Marketing
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Ειδικά Σεμινάρια Πληροφορικής

ΟΔΗΓΗΣΗ

 • Ασφαλής Οδήγηση (αμυντική, οικονομική, αντιολίσθηση κ.α.)
 • Σεμινάρια για απόκτηση Π.Ε.Ι.
  (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας | υποχρεωτικό για οδηγούς φορτηγού και λεωφορείου)
 • Σεμινάρια για την απόκτηση ή ανανέωση διπλώματος ADR
  (υποχρεωτικό για οδηγούς που κάνουν μεταφορά επικίνδυνων υλών σε συσκευασία ή βυτία)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 • Λιανική Τραπεζική
 • Ανάπτυξη Επιχειρήσεων – δανεισμός
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
 • Διαχείριση κινδύνου αγοράς
 • Οικονομικά Βασικές αρχές
 • Marketing Bank Services
 • Ηθικά ζητήματα για την τράπεζα
 • Διαχείριση Διαθεσίμων υπηρεσιών
 • Κατανόηση Καταθετικών Προϊόντων
 • Οικοδόμηση και διατήρηση πελατειακών σχέσεων
 • Καταθετικά Προϊόντα & Υπηρεσίες για Πελάτες
 • Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου
 • Λειτουργικές Διαδικασίες & Πρακτικές
 • Εφαρμογή Προγράμματος Αξιολόγησης Κινδύνου
 • Εξέταση των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιστροφή από τους δανειστές και τις μικρές επιχειρήσεις
 • Relationship Management

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Εντατικό Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Γενικών Ασφαλιστικών Γνώσεων για Νεοεισερχόμενους
 • Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων & Διαμεσολαβούντων
 • Solvency II

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες
 • Αντλίες - Αντλιοστάσια
 • Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα
 • Χάλυβας – Χαλυβουργικά Προϊόντα
 • Τεχνολογία τσιμέντου – σκυροδέματος – αδρανών
 • Σήμανση CE
 • PLC (Programmable Logic Controllers)
 • Αυτοματισμοί στην παραγωγή
 • Γενική Μηχανική
 • Μηχανολογικό σχέδιο
 • Ανυψωτικά
 • Ανελκυστήρες
 • Δοχεία πίεσης
 • Αεροσυμπιεστές
 • Λίπανση – Συντήρηση Εξοπλισμού
 • Τεχνολογία φυσικού αερίου
 • Καυστήρες Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
 • Ασφάλεια  Μηχανών
 • Συγκολλήσεις
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (HD384)-Troubleshooting  G-Testing
 • Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια: Πρόληψη & Αντιμετώπιση
 • Αυτοκίνητα (περιγραφή κατασκευής – λειτουργία – συντήρηση)
 • Ψύξη – Θέρμανση
 • Δομικά Υλικά
 • Βιομηχανικές Βαλβίδες
 • Οδηγίες, Πρότυπα και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Επεξεργασία Αποβλήτων
 • Μη καταστροφικός έλεγχος εξοπλισμού
 • Τυποποίηση Χάλυβα
 • Ποσοτική εκτίμηση κινδύνου (QRA)
 • Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης * ΟΔΗΓΙΑ SEVESO II
 • Maritime Safety (GMDSS, IMDG, ISM, ISPS Codes)
 • Ασφάλεια Διεργασιών (Process Safety)
 • Βασικες Αρχές PLC - Αισθητήρες - Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές
 • Υδραυλικά -Πνευματικά Συστήματα & Αυτοματισμοί
 • Αεροσυμπιεστές
 • Εξοπλισμός υπό πίεση
 • Προστασία από Εκρηκτική Ατμόσφαιρα * ΟΔΗΓΙΑ ΑΤΕΧ
 • HD 384 (Απαιτήσεις & Έλεγχοι Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων)
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Προστασία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
 • Γειώσεις αλεξικέραυνα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & LOGISTICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ:

 • Βασικές Αρχές Logistics
 • Πρακτικά θέματα βιβλίου αποθήκης
 • Ασφαλής Μεταφορά Φορτίων | Management Οδικών Μεταφορών
 • Χειριστές Μηχανημάτων έργου
 • Χειρισμός Περονοφόρων – Clark
 • Συσκευασία Τροφίμων
 • Υλικά και Μέθοδοι Συσκευασίας. Συντήρηση - Ποιότητα - Χρόνος Ζωής
 • Σύγχρονες τάσεις στη συσκευασία τροφίμων για τις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Αλληλεπίδραση προϊόντος – συσκευασίας. Μετανάστευση ουσιών από τη συσκευασία τροφίμων.
 • Συσκευασία και Αποθήκευση
 • Marketing της Συσκευασίας
 • Διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας και της εφαρμογής του Νόμου
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Ασφάλεια Τροφίμων
 • Ασφαλής μεταφορά τροφίμων
 • Ασφάλεια Τροφίμων στη Γαλακτοβιομηχανία
 • Εργαστήριο Συμμετοχής στην Αλυσίδα Πώλησης & Εξυπηρέτησης για Στελέχη Διοίκησης
 • Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους
 • Ασφαλής Διαχείριση Ραφιών
 • Merchadising

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μικρο – Μακρο Έλεγχος Τροφίμων
 • Γενική Μικροβιολογία
 • Έλεγχος μικροβίων και πρόληψη
 • Μικροοργανισμοί στα φρέσκα κρέατα και τα πουλερικά
 • Βακτήρια και Μύκητες στα κατεργασμένα κρέατα
 • Συντήρηση αλλαντικών και ωρίμανση
 • Θερμιδική Αξία Αλλαντικών
 • Δείκτες Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Ορθή Υγιεινή και Βιομηχανική Πρακτική
 • Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Τεχνολογία Γάλακτος & προϊόντων Γάλακτος
 • Χημεία και Βιοχημεία Γάλακτος & προϊόντων Γάλακτος
 • Μικροβιολογία Γάλακτος και Προϊόντων Γάλακτος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

 • Μηχανήματα & Εργαλεία Καθαρισμού
 • Εισαγωγή στα Υγιεινά Πρότυπα Καθαρισμού

MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΙΣ:

 •  Οργάνωση Καταστήματος Λιανικής
 • Τεχνικές & Ικανότητες Πωλήσεων
 • Marketing – Τεχνικές Διαπραγμάτευσης και η στρατηγική του νικητή
 • Αύξηση Εσόδων – Πρακτικές Βελτιστοποίησης
 • Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις
 • Marketing Plan
 • Mystery Shopping (έρευνα & αξιολόγηση με την πρακτική μυστικού πελάτη)
 • Marketing – Εξαγωγές
 • Κοστολόγηση
 • Η/Υ για πωλήσεις
 • Εμπορική Αλληλογραφία
 • Τεχνικές παρουσιάσεων
 • Ανάλυση & αξιοποίηση στοιχείων & δεικτών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | ΚΛΙΝΙΚΕΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γενικές κλινικές & Ψυχιατρικές Κλινικές

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διαχείριση Ιατρικών Αερίων
 • Νοσηλευτική Φροντίδα των Ασθενών
 • Επιμέλεια & Διαχείριση Νοσηλευτικών Τμημάτων σε θέματα Καθαριότητας, Ασφάλειας & Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρικών Επαγγελμάτων
 • Οροφοκομία
 • Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

 Ψυχιατρικές Κλινικές

 • Δομημένη Ψυχιατρική συνέντευξη
 • Ιδιαιτερότητες στο χώρο της Υγείας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 • Ενεργειακή Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία | new
 • Οροφοκομία
 • Yield management.
 • Μαθήματα Ναυαγοσωστικής (δυνατότητα πτυχίου εγκεκριμένου απο το ΥΕΝ).
 • Πωλήσεις (υποδοχή, κρατήσεις, επισιτιστικό).
 • Ανάλυση μονάδας που λειτουργεί με το σύστημα time share.
 • Επαγγελματική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση του πελάτη – Δημόσιες Σχέσεις & Savoir Vivre
 • Επικοινωνιακή Πολιτική & Συμπεριφορά
 • Management Προϊσταμένων
 • Δημοσιότητα & Γραφείο Τύπου νέες απαιτήσεις & προοπτικές
 • Mystery Guest (έρευνα & αξιολόγηση με την πρακτική του μυστικού πελάτη)
 • Βασικές Αρχές Καλής Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Μαζική Εστίαση και Προμήθειες Ξενοδοχείων
 • Τεχνικές σερβιρίσματος & παράθεσης γευμάτων
 • Τεχνικές σερβιρίσματος & παράθεσης ποτών
 • Οργάνωση Μπαρ
 • Υγιεινή Τροφίμων

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

 • Εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • Εκμάθηση Αγγλικών - Γαλλικών – Γερμανικών – Ιταλικών –Ισπανικών – Κινεζικών

SUPER MARKETS

 • Συστήματα Διασφάλισης της Υγιεινής των Τροφίμων  (HACCP)
 • Προτυποποίηση Καταγραφικών Συστημάτων Θερμοκρασίας
  για Σταθερούς Θαλάμους & Θαλάμους Φορτηγών Ψυγείων
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Υπαλλήλων Αποθήκης Super Market
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διακόσμηση ραφιού
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Κρεοπωλείο:
  Συντήρηση – Κοπή- Προβολή & Προώθηση Προϊόντων Κρεοπωλείου
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης προσωπικού Ιχθυοπωλείου:
  Συντήρηση – Καθαρισμός - Προβολή & Προώθηση Προϊόντων Ιχθυοπωλείου
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα τυριά και τα αλλαντικά
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Τυποποιημένα Γαλακτοκομικά Προϊόντα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για κατεψυγμένα προϊόντα
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για αρτοσκευάσματα & ζαχαροπλαστική
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα έτοιμα φαγητά
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα φρούτα και λαχανικά
 • Πρόγραμμα Εκπάιδευσης για τα βιολογικά προϊόντα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

  • Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Σύνταξη και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Κατανόηση των Διαφορετικών Τρόπων Σκέψης των Ατόμων
  • Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)
  • Νομικά για μη Νομικούς
  • Επαγγελματική Αλληλογραφία
  • Πιστωτικός Έλεγχος & Τεχνικές Είσπραξης Οφειλών
  • Budjeting
  • Οικονομικά για μη οικονομολόγους
  • Αύξηση Εσόδων – Πρακτικές Βελτιστοποίησης
  • Κοστολογηση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 
ypourgeio-anaptixisprogramma-diavgeia yp-dioikitikis-metarrythnisisperifereia-attikislogo-oaedOAED LAEK logovouchereieadlogo ESPA-EKTefetlogo-kemea 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΝέο Voucher για 20.000 ανέργους & εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού με επίδομα έως 1.250 € Στόχος των...
Άνοιξε η πλατφόρμα voucher.gov.gr για το voucher κατάρτισης των ανέργων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ "ΒΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ" Β΄ΚΥΚΛΟΣ Αν διαμένετε...
VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣΠρογράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές...
Οι αιτήσεις για το μητρώο ωφελούμενων Β φάσης συνεχίζονται έως την Κυριακή 2/10/2022.Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν τον φορέα κατάρτισης...
Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων ΑΜΚΕ (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.), στο πλαίσιο του θεσμού των «Ευρωπαϊκών Ημερών...
  Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΔΒΜ2

☎1: 210 3310240-1 
☎2: 210 4110595, 210 4118241
Email: info[at]taseisped.gr 
xartisΔ/νση: Διστόμου 7-9
Τ.Κ.: 18 532, Πειραιάς

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

aitisi-endiaferontosΣυμπληρώστε την αίτηση και θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

 

 

SOCIAL MEDIA

64-facebook