mini slide 29-64
mini_slide_katselis
taseismanagement
PEDAGOGIKI-BIRDS

ΛAEK 0,24 | ΛΑΕΚ 1-25

ΛAEK 0,24 | ΛΑΕΚ 1-25

ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ για το 2015 (πρώην ΛΑΕΚ 0,45%)

OAED LAEK logoΤο πρόγραμμα ΛΑΕΚ - 0,24% του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο  ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει στον Λογαριασμό για την Απασχόληση  και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ  εργοδοτική εισφορά  ύψους 0,24% επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων της.

Το ποσό αυτό αποτελεί υποχρεωτική εισφορά από όλους τους οργανισμούς που απασχολούν προσωπικό είτε πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε για οργανισμούς του Δημοσίου, για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.3863 (ΦΕΚ με αριθμ.115/τ.Α΄/15-7-2010) που αφορά στην Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.,ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας» προβλέπονται τα εξής:

 το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει για το έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

 • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2016.
 • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2015 ή δεν εξάντλησαν το κονδύλι τους, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ του έτους 2015 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2015.

 Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι,  για το 2015 η εταιρεία σας κατέβαλε 1.000.000 € συνολικά για μισθοδοσία εργαζομένων με ΙΚΑ (ακαθάριστες μεικτές αποδοχές 2015). Το ποσό που δικαιούται να απορροφήσει για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 1.680 €  (δηλαδή το 70% * 0,24% των ακαθάριστων αποδοχών)

Αν η επιχείρηση δεν προβεί σε σημαντικές μισθολογικές ανακατατάξεις  τότε το ποσό που δικαιούται από το τρέχον έτος 2016 υπολογίζεται προσεγγιστικά στα ίδια επίπεδα. Το συνολικό ποσό που δικαιούται αγγίζει περίπου τις 3.360 € (1.680 € + 1.680 €)

 

Υπολογίστε την επιδότηση ΛΑΕΚ 0,24% για την επιχείρησή σας για το 2016

μεικτές ακαθάριστες αποδοχές του 2016 * 0,24% * 70% 
+
  70% του υπολοίπου του 2015 εφόσον δεν έχει καταναλωθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
για τις ετήσιες αποδοχές υπολογίζουμε  τους 14 μισθούς όλων των υπαλλήλων που έχουν μισθοδοσία ΙΚΑ


Τα χρήματα που θα δαπανήσετε για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα σας επιστραφούν στο ακέραιο απευθείας από τον ΟΑΕΔ (σε 2  έτη  περίπου από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στις αρμόδιες υπηρεσίες)  σε λογαριασμό που θα έχετε υποδείξει, με τη πρoϋπόθεση, φυσικά, να αντιστοιχούν στο κονδύλι σας.

Το διαθέσιμο ποσό ΛΑΕΚ που αναλογεί στην επιχείρηση για το 2015, για να της αποδοθεί θα πρέπει να γίνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια ισόποσης αξίας έως και τις 20-12-2016, ειδάλλως τα χρήματα αυτά χάνονται.


Δείτε την εγκύκλιο 2016 για το ΛΑΕΚ 0,24% στο Πληροφοριακό Σύστημα laek.oaed.gr


Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο μας είτε στο δικό σας, σε ημέρες και ώρες που θα αποφασισθούν κατόπιν κοινής συνεννόησης.

 Θα διατεθούν από την εταιρεία μας:
•    Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
•    Μπλοκ για σημειώσεις
•    Πτυχία (Βεβαιώσεις)
•    Projector
•    Έντυπα αξιολόγησης εισηγητού
•    Υποστηρικτικό υλικό με τη θεματολογία του σεμιναρίου & σχεδιαγράμματα

Στις εγκαταστάσεις μας τα σεμιναρια υποστηρίζονται με χρήση σύγχρονου διαδραστικού πίνακα.


Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα πλήρους γραφειοκρατικής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος (ένταξη - παρακολούθηση - αποπληρωμή), εφόσον μας το ζητήσετε.

Η εμπειρία μας σε δεκάδες επιχειρήσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αποτελεί εγγύηση για την άρτια διεξαγωγή των προγραμμάτων που αναλαμβάνουμε.

 

ΛΑΕΚ 1-25 | Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις


Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις ( που απασχολούν 1-25 εργαζόμενους) η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ του O.A.E.Δ. έχει αποφασίσει την προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και για το 2015.
 
Επιχειρήσεις που δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι όσες:
 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
 • καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2015.
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
 • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης
 
Μεμονωμένοι εργαζόμενοι («ανεξάρτητοι»)  δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αρκεί να καταβάλλεται γι αυτούς η εργοδοτική εισφορά 0,45%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
Κάθε καταρτιζόμενος θα εισπράξει επίδομα 5 ευρώ /ώρα (επίδομα μετακίνησης και διατροφής), προκειμένου να παρακολουθήσει τα σεμινάρια (σύνολο 160,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ / ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 • Η διάρκειά τους είναι 32 ώρες και ολοκληρώνεται σε 8 τετράωρα.
 • Υλοποιείται υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθώς διενεργούνται έλεγχοι του ΟΑΕΔ.
 • Κάθε συμμετέχων δικαιούνται 6 ωριαίες απουσίες.
 • Τα σεμινάρια για την Αττική θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιά
Δείτε την τελευταία εγκύκλιο του 2015 εδώ.Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία καλέστε μαςστο 2103310240-1

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 
ypourgeio-anaptixisprogramma-diavgeia yp-dioikitikis-metarrythnisisperifereia-attikislogo-oaedOAED LAEK logovouchereieadlogo ESPA-EKTefetlogo-kemea 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΝέο Voucher για 20.000 ανέργους & εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού με επίδομα έως 1.250 € Στόχος των...
Άνοιξε η πλατφόρμα voucher.gov.gr για το voucher κατάρτισης των ανέργων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ "ΒΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ" Β΄ΚΥΚΛΟΣ Αν διαμένετε...
VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣΠρογράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές...
Οι αιτήσεις για το μητρώο ωφελούμενων Β φάσης συνεχίζονται έως την Κυριακή 2/10/2022.Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν τον φορέα κατάρτισης...
Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων ΑΜΚΕ (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.), στο πλαίσιο του θεσμού των «Ευρωπαϊκών Ημερών...
  Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΔΒΜ2

☎1: 210 3310240-1 
☎2: 210 4110595, 210 4118241
Email: info[at]taseisped.gr 
xartisΔ/νση: Διστόμου 7-9
Τ.Κ.: 18 532, Πειραιάς

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

aitisi-endiaferontosΣυμπληρώστε την αίτηση και θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

 

 

SOCIAL MEDIA

64-facebook